Zaměření

Zaměření našich tréninkových jednotek

Herní tréninky

Tyto tréninky jsou zaměřeny převážně na zdokonalování herních činností s míčem. (zpracování míče, vedení míče, obcházení soupeře, odebírání míče, střelba, výběr místa).
Tréninkové jednotky jsou organizovány v malých skupinách nebo individuálně.
Hráči jsou rozděleni do stejných věkových kategorií.
Je zde kladen zvýšený důraz na správné provedení herní činnosti a opravování chybných návyků.
Herní a zábavnou formou se zvyšuje úroveň těchto herních dovedností.
Častým opakováním a stálým kontaktem hráčů s míčem získávají hráči v těchto tréninkových jednotkách „cit pro míč“ a na rozdíl od tréninkových jednotek v mateřském klubu je tato forma tréninku velmi účinná.
V tréninku s týmem s velkým počtem hráčů není taková možnost a čas, správně opravovat chybná provedení jednotlivých herních činností, jako při malém počtu hráčů v naší tréninkové jednotce.
Individuální a profesionální přístup ke každému hráči na základě profesionálního trenérského vzdělání, dlouholetá zkušenost, získání důvěry hráče v trenéra, to jsou hlavní důvody proč využít můj tréninkový program právě pro Vaše dítě.

Využijte možnosti volných termínů, které jsou limitovány. Kontaktujte mne a dohodněte si schůzku.

Kondiční tréninky

Tyto tréninkové jednotky jsou zaměřeny na zlepšení všech složek kondiční úrovně hráče.
Dále se zaměřujeme na odstraňování chybných pohybových návyků, zlepšování běžeckého stylu a další pohybové složky důležité pro hráče fotbalu.

!!!! Výsledky jsou viditelné již po několika tréninkových jednotkách !!!!

Využijte možnosti volných termínů, které jsou limitovány. Kontaktujte mne a dohodněte si schůzku.

Vyrobila DS Websites